Salarisadministratie

Tijdige betaling; een juist loon: uw personeel verdient het. Met een efficiënte salarisadministratie en een goed HRM beleid blijkt dat u ze waardeert. Van der Burg Accountancy & Advies  begrijpt als geen ander dat tevreden werknemers het succes van de onderneming bepalen.

Uitbesteden loont.

Personeels- en salarisadministratie tijdrovend? Ingewikkeld? Niet nodig. Van der Burg Accountancy & Advies neemt het graag voor zijn rekening.

Van vacature..

Het opstellen van een helder functieprofiel, een arbeidsovereenkomst, een (tijdelijk) contract. Privacywetgeving, rechten en plichten. Er komt bij het aannemen van nieuw personeel veel kijken. Van der Burg Accountancy & Advies ontzorgt; benoemt de risico’s en brengt de mogelijkheden in kaart. We wensen u veel succes.

naar ontslag..

De reden van ontslag kan heel divers zijn, evenals de route naar het ontslag. Vertrek vanwege pensionering, wisseling van baan of wegens ziekte. U wilt altijd adequaat kunnen reageren, de personeelsdossiers moeten op orde te zijn. Maakt u zich geen zorgen met Van der Burg Accountancy & Advies.

Salarisdossier online dat strookt met de feiten.

Het complete salarisdossier online. Salarisspecificaties, de individuele loonstaat, jaaropgaves, resultaatoverzichten, loonjournaalposten. Altijd te raadplegen door uw werknemer. Via Self Service kan uw werknemer bovendien persoonsgegevens wijzigen of declaraties indienen. Bespaar tijd, bespaar energie en vraag naar de mogelijkheden via Van der Burg Accountancy & Advies.

Sturen met informatie

Een tool met alle relevante informatie over werknemerskosten, arbeidsvoorwaarden en salaris. Verlofregelingen en aanvragen, opleidingen, verzuim. Handig als naslagwerk, of als input voor het nemen van beslissingen. Informatie die u de mogelijkheid biedt om te managen.

Ziekteverzuim. Onder controle.

Kort, maar vooral langdurig ziekteverzuim kan een ondernemer parten spelen. U zoekt het beste voor uw werknemer, maar vooral voor uw onderneming. Van der Burg Accountancy & Advies begeleidt u in dit proces. U houdt grip op de situatie. Persoonlijke aandacht is het sleutelwoord.

contact

Van der Burg Accountancy & Advies
Appelgaard 48
2995 XP Heerjansdam
Dennis van der Burg RA 06 - 1830 1819
dennis@vanderburgaea.nl