Klachtenregeling

Van der Burg Accountancy & Advies staat voor kwaliteit. Binnen onze organisatie doen we er alles aan om die kwaliteit te waarborgen. Echter waar werk wordt verricht door mensen, kunnen fouten worden gemaakt.

Indien u ontevreden bent over onze dienstverlening, dan nodigen we u nadrukkelijk uit om ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Uw klachten nemen wij zeer serieus en waar mogelijk zullen wij samen met u naar een passende oplossing zoeken.

Oplossen klacht

Klachten worden vaak tijdens een goed gesprek (telefonisch of in persoon) opgelost. Derhalve verzoeken wij u eerst contact met ons op te nemen voor telefonisch overleg over het probleem of voor het maken van een afspraak.

Als de klacht een bepaalde persoon betreft, heeft het de voorkeur dat u eerst probeert om met de betreffende persoon tot een oplossing te komen. Lukt dit niet of heeft u redenen om dit niet te willen, dan kunt u contact opnemen met de heer Dennis van der Burg RA.

Schriftelijke klachtenprocedure

Is uw probleem met een gesprek niet verholpen of leent de klacht zich volgens u niet voor een gesprek, dan kunt u de klacht schriftelijk indienen bij de heer D. van der Burg RA.

U kunt er ook voor kiezen om de klacht telefonisch door te geven aan één van onze medewerkers. Vermeld daarbij nadrukkelijk dat u de klacht wilt laten behandelen via de officiële klachtenprocedure. De medewerker zal dan het klachtenformulier tijdens het telefoongesprek invullen.

De gang van zaken is daarna als volgt: de heer D. van der Burg zal uw klacht zo spoedig mogelijk behandelen en met u en de andere betrokkenen overleggen om tot een bevredigende oplossing te komen. Lukt het hem niet om binnen enkele dagen inhoudelijk te reageren, dan zal hij in ieder geval binnen enkele dagen de ontvangst van uw klacht bevestigen.

Doelstelling is om uw klacht in ieder geval binnen twee weken af te handelen.

Overige aspecten klachtenregeling.

In verband met beroepsreglementering zullen alle aspecten van de afhandeling van uw klacht worden vastgelegd. Uiteraard zal zorgvuldig en vertrouwelijk met de informatie worden omgegaan. In bepaalde situaties kan het noodzakelijk zijn om extern advies in te winnen bij professionele onafhankelijke instanties. Met het indienen van uw formele klacht wordt u daarom toestemming gevraagd om (kopieën van) relevante stukken ter beschikking te stellen aan die eventuele deskundigen. Zoals bij ons gebruikelijk vragen wij hen voor geheimhouding te tekenen.

Tenslotte.

Wij waarderen het zeer als u uw klacht met ons bespreekbaar maakt. Wij hopen hiermee uw onvrede weg te nemen.

U kunt ervan verzekerd zijn dat wij alle klachten meenemen in de evaluatie van onze organisatie en ons uiterste best doen om maatregelen te nemen om herhaling van het betreffende probleem te voorkomen. We hopen op een goede verdere relatie en samenwerking.

Van der Burg Accountancy & Advies – Dennis van der Burg RA

 

contact

Van der Burg Accountancy & Advies
Appelgaard 48
2995 XP Heerjansdam
Dennis van der Burg RA 06 - 1830 1819
dennis@vanderburgaea.nl